Pas på dit kørekort

 

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor har kørekortet siden 1.  marts 2002 været ”på prøve” de 3 første år.
Overtræder du færdselsloven groft inden for de 3 første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) hvilket vil sige mindst 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer.

Ved følgende forseelser kan du få kørselsforbud:
– Overskrider den tilladte hastighed med over 70% i personbil, varebil m.v.
– Overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lastbil, bus, personbil med trailer
– Kører spritkørsel med over 0,8 promille
– Kører uforsvarligt eller hensynsløst f.eks. ved at overhale hassarderet, ”overser” en     ubetinget vigepligt eller chikanerer andre trafikanter.
– Hvis du laver endnu grovere overtrædelser eller der er skærpende    omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf.

……men sådan har det hele tiden været.

Hvis du bliver taget i at køre bil, mens du har kørselsforbud, koster det en bøde på
kr. 5.000,- – FØRSTE GANG.